Aktuality

2016-09-16 22:20:00

NOVÝ ZPŮSOB ÚHRADY ZA STRAVOVÁNÍ V MENZE

Během prázdninového období došlo ke sloučení ubytovacího a stravovacího systému. Studenti mají nově možnost úhrady za stravu také bezhotovostně...........

2016-09-16 18:00:00

VSTUP NA KONTO - STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SYSTÉM

Zde naleznete postup jak se přihlásit na své konto v systému ISKAM - nastavit číslo účtu pro platbu inkasem, povolit inkaso za stravu a prohlédnout si historii a stav svého účtu.

2016-09-09 23:59:59

NASTĚHOVÁNÍ STUDENTŮ

Všichni studenti, kteří mají uzavřené smlouvy o ubytování se musí dostavit k vyřízení náležitostí spojených s ubytováním nejpozději do pátku 23.9.2016. Pokud tak neučiní nebo si emailem ev. telefonicky nedohodnou pozdější nástup na koleje, bude jejich pokoj přidělen dalším zájemcům o ubytování.


Koleje JAK vstup do správní budovy a bloku D