Aktuality

2016-03-01 23:59:59

Provoz v ubytovací kanceláři Akademie

Ve dnech 30.5, 3.6 a 24.6 nebudou z provozních důvodů na koleji Akademie úřední hodiny ubytovací kanceláře. Omlouváme se studentům a prosíme je, aby veškeré náležitosti vyřídili v ostatních dnech.

2015-08-31 23:59:59

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Od roku 2013 se vztahuje povinnost platit poplatek za komunální odpad i na všechny cizince, kteří se na území Brna zdržují více jak 90 dní. Tento místní poplatek nijak nesouvisí s úhradou kolejného. SKM k tomuto poplatku nemá a neposkytuje další informace. Všechny informace najdete nebo žádejte na webu na Magistrátu města Brna.


Koleje JAK vstup do správní budovy a bloku D